Bói Hoa Tay Cho Nam

(Đang ở chế độ xem cho Nam dùng Tay TRÁI)
Nhìn bàn tay bạn và click chọn những ngón tay CÓ HOA TAY trên hình phía dưới sau đó :
Như thế nào được gọi là hoa tay ?
Hoa tay chính là hình dạng của các đường vân tay. ở đầu các ngón tay
+ Nếu vân tay có hình xoáy tròn, thì đấy là hoa tay
+ Nếu không có hình xoáy tròn mà hình vân đó lệch sang hướng khác thì đấy không phải hoa tay


Có người có 10 hoa tay nhưng cũng có người không có hoa tay nào.

Khi xem bói thì Nam sẽ xem bằng tay trái(tả) , Nữ Nhân sẽ xem bằng tay phải (hữu)
Xem Cho Nữ