Xin Xăm Tả Quân

Tên Người Xin Xăm:

Cầu Tả Tướng Quân , Tướng Quân Linh Sám !
Thành Tâm Lạy Ngài Xin Được chỉ đường dẫn lối cho con lường trước vận mệnh ! nhấp chuột vào TOAN NGHÊ phía dưới để xin TƯỚNG QUÂN hiển linh cho xăm !

Xăm Tả Quân

XIN XĂM TẢ TƯỚNG QUÂN :

+ Tục Xin Xăm Tả Tướng Quân Hoàng Tiên Lương Phương hay còn gọi là xăm thuốc Xăm có nội dung cho biết Thần ý về bổn mạng, gia đạo, mưu sự, cưới gả, bệnh tật, cầu tài, cầu quan, xuất hành, kiện cáo và mất trộm… 
Có thể xin thường nhật vào bất kỳ tháng, ngày, giờ nào.