Gieo Quẻ Khổng Minh Thần Toán

Tên Người Gieo Quẻ:

Khổng Minh Thần Toán !
Muốn xin được chính xác, Người gieo quẻ phải thành tâm khẩn nguyện điều muốn xin.Và Nhấp chuột vàoVÒNG BÁT QUÁI phía dưới để xin KIM TIỀN QUÁI hiển linh cho xăm !

Khổng Minh Thần Toán
Khổng Minh Thần Toán Khổng Minh Thần Toán Khổng Minh Thần Toán Khổng Minh Thần Toán Khổng Minh Thần Toán Khổng Minh Thần Toán

GIẢI THÍCH VỀ GIEO QUẺ KHỔNG MINH THẦN TOÁN :

+ Khổng minh thần toán gồm 384 quẻ. 

 + Những câu đoán dài ngắn không đều nhau, ý nghĩa thâm sâu biến hóa vô cùng. Phán đoán việc lành dữ ứng với cảm xúc khi cầu nguyện. 

Cần phải thành tâm khẩn cầu thì mới linh nghiệm như thần