Gieo Quẻ Quỷ Cốc Tiền Định Số

Tên Người Gieo Quẻ:

Quỷ Cốc rất linh thiêng !
Muốn xin được chính xác, Người gieo quẻ phải thành tâm khẩn nguyện điều muốn xin.Và Nhấp chuột vàoVÒNG BÁT QUÁI phía dưới để xin QUỶ CỐC hiển linh cho quẻ !

Quỷ Cốc Tiền Định Số
Quỷ Cốc Tiền Định Số Quỷ Cốc Tiền Định Số Quỷ Cốc Tiền Định Số Quỷ Cốc Tiền Định Số Quỷ Cốc Tiền Định Số Quỷ Cốc Tiền Định Số

GIẢI THÍCH VỀ GIEO QUẺ QUỶ CỐC TIỀN ĐỊNH SỐ :

+Quỷ Cốc Tử (thầy Quỷ Cốc) là nhân vật lịch sử Trung Hoa cổ đại, sinh vào khoảng cuối thời Xuân Thu, đầu đời Chiến Quốc. Được coi là ông tổ của các thuật tướng số, phong thủy, bói toán, tinh đẩu. Sáng lập ra các phái Âm Dương gia, Tung Hoành gia, Chính Trị gia, Du Thuyết gia. Ông thu nạp rất nhiều đệ tử, trong đó có 4 học trò nổi tiếng là: Tôn Tẫn (người nước Tề); Bàng Quyên, Trương Nghi (người nước Ngụy); và Tô Tần (người Lạc Dương). Tôn Tẫn và Bàng Quyên học binh pháp; Trương Nghi và Tô Tần học du thuyết. Tất cả đều là những nhân vật có ảnh hưởng to lớn tới lịch sử Trung Hoa thời Xuân Thu Chiến Quốc.
+Quỷ Cốc Tiền Định Số hay Quỷ Cốc Toán Mệnh còn gọi là là quyển sách mệnh lý được khắc bằng gỗ biên chép thuật Lưỡng Đầu Kiềm Toán Mệnh của Quỷ Cốc Tử tiên sinh nhằm luận đoán âm dương tiền định của đời người về danh lộc, họa phúc, hôn nhân, con cái, anh em, sự nghiệp và hậu vận. Phương pháp này được các nhà xem Tử Vi, Tứ Trụ sử dụng làm phần bổ trợ, tăng giảm độ số khi luận đoán.