Gieo Quẻ Cửu Thiên Huyền Nữ Toán Pháp

Tên Người Gieo Quẻ:

Xin quẻ Cửu Thiên Huyền Nữ Toán Pháp !
Muốn xin được chính xác, Người gieo quẻ phải thành tâm khẩn nguyện điều muốn xin.Và Nhấp chuột vàoVÒNG BÁT QUÁI phía dưới để xin Cửu Thiên Huyền Nữ hiển linh cho quẻ !

Cửu Thiên Huyền Nữ Toán Pháp
Cửu Thiên Huyền Nữ Toán Pháp Cửu Thiên Huyền Nữ Toán Pháp Cửu Thiên Huyền Nữ Toán Pháp Cửu Thiên Huyền Nữ Toán Pháp Cửu Thiên Huyền Nữ Toán Pháp Cửu Thiên Huyền Nữ Toán Pháp

GIẢI THÍCH VỀ GIEO QUẺ CỬU THIÊN HUYỀN NỮ TOÁN PHÁP :

+ Cửu Thiên Huyền Nữ Toán Pháp là một kiểu bói Dân Gian. bào gồm CHÍN QUẺ LẬP THÀNH.
+ PHÉP  TOÁN :
Có việc khẩn cấp, đọc bài khải thần (không  quan trọng nơi chốn, thời gian ), miễn hết sức thành tâm là được. Lấy một nắm tăm xĩa răng (hoặc chân nhang, nắm sõi, sạn, hay bẻ nhánh cây nhỏ ra  v.v… đều được ), cầm bằng nắm tay trái, tay phải trùm bên ngoài, thành kính đưa lên trán, đọc bài Khải Thần ở trên. Sau đó, dùng tay phải chia ra làm hai , nắm mỗi bên một phần, đặt xuống bàn (hay đất ). Đếm số cây (sõi, đá, sạn …) bên trái trước, rồi đếm bên phải sau, cứ mỗi ba cây thì bỏ riêng,số còn lại sau cùng phải nhỏ hoặc bằng 3