Xem Bói Chính Xác Nhất

VÌ SAO CHÚNG TA BỊ BỆNH?

VÌ SAO CHÚNG TA BỊ BỆNH?

Đa số người mắc bệnh đều do lỗi sát sinh, ăn thịt…mà chiêu cảm lấy bệnh hoạn hành thân. Do thân xác loài vật bị người giết ăn, thần thức (tức linh hồn) chúng không còn chỗ nương, vì muốn báo oán nên chúng gá dựa vào thân xác kẻ thù hoặc sống vất vưởng tại lò giết mổ…
Nếu người ăn thịt động vật ngày càng nhiều, tùy theo phúc đức họ mạnh yếu mà thần thức con vật sẽ đeo bám, gá trên thân họ nhiều hay ít. Thông thường thì chúng bám ngày càng đông, năng lượng xấu này tích tụ mỗi ngày một lớn, hình tha