Xem Bói Chính Xác Nhất

Giàu Sang Do Nhân Gì Mà Được ?

Giàu Sang Do Nhân Gì Mà Được ?

Chúng ta thấy rằng trong cuộc sống có rất nhiều người giàu có, mới sanh ra là đã giàu rồi, cả đời không phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền, giàu sang phú quý một đời, làm việc gì cũng thành công và may mắn… Họ được như vậy là do Nhân gì ?

Là do nhiều đời trước họ đã bố thí rất nhiều vật chất, gọi là Tài Thí. Quy luật Nhân Quả công bằng, tiền mà chúng ta đầu tư vào việc đúng đắn thì nó sẽ sinh lợi, trong làm ăn cũng vậy hoặc gửi ngân hàng cũng vậy, đều sinh lợi.

Việc bố thí cũng như thế, chúng ta bố thí một sau này chúng ta sẽ nhận được gấp trăm ngàn lần, vì sao ? Vì thân người rất khó được, hết kiếp này có khi trăm ngàn năm sau chúng ta mới được làm người lại, chúng ta thử nghĩ xem, tiền gửi ngân hàng mà trăm ngàn năm sau thì tiền lời nhiều cỡ nào.

“ Cho đi không bao giờ mất mà còn được nhiều hơn “ là vậy, quy luật Nhân Quả vận hành rất công bằng và bình đẳng, không có gì tự nhiên. Từ Bi bố thí thì sau này được giàu sang phú quý, còn trộm cướp, gian lận, lừa gạt thì sau này đói khát, nghèo hèn, cực khổ. Mỗi chúng ta là một số phận, giàu nghèo hay sướng khổ là do chúng ta đã tạo tác, chúng ta đã từng gieo nhân thì tới ngày sẽ gặt quả.

Vì vậy chúng ta hãy thường xuyên bố thí, chia sẻ và giúp đỡ cho những ai đang khó khăn cần sự giúp đỡ, hãy giúp trong khả năng của mình, hãy giúp bằng lòng yêu thương chân thật, hãy giúp bằng trí tuệ sáng suốt. Được như vậy thì may mắn, thành công và hạnh phúc sẽ đến với chúng ta, tương lai giàu sang phú quý, nhân sao thì quả vậy, phước đức hưởng lâu dài.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật