Gieo Quẻ Văn Vương Thần Quái

Tên Người Gieo Quẻ:

Văn Vương Thần Quái rất linh thiêng !
Muốn xin được chính xác, Người gieo quẻ phải thành tâm khẩn nguyện điều muốn xin.Và Nhấp chuột vàoVÒNG BÁT QUÁI phía dưới để xin VĂN VƯƠNG THẦN QUÁI hiển linh cho quẻ !

Văn Vương Thần Quái
Văn Vương Thần Quái Văn Vương Thần Quái Văn Vương Thần Quái Văn Vương Thần Quái Văn Vương Thần Quái Văn Vương Thần Quái

GIẢI THÍCH VỀ GIEO QUẺ VĂN VƯƠNG THẦN QUÁI :

+  VĂN VƯƠNG THẦN QUÁI- 文王神卦--PHẦN DỊCH 120 QUẺ-NHƯỢC THỦY

+ XIn quẻ để xem về Hôn nhân, công danh, tài lộc, người đi xa, bệnh tật, thưa kiện