Gieo Quẻ Khổng Minh Thần Quái

Tên Người Gieo Quẻ:

Khổng Minh Thần Quái !
Muốn xin được chính xác, Người gieo quẻ phải thành tâm khẩn nguyện điều muốn xin.Và Nhấp chuột vàoVÒNG BÁT QUÁI phía dưới để xin KIM TIỀN QUÁI hiển linh cho xăm !

Khổng Minh Thần Quái
Khổng Minh Thần Quái Khổng Minh Thần Quái Khổng Minh Thần Quái Khổng Minh Thần Quái Khổng Minh Thần Quái Khổng Minh Thần Quái

GIẢI THÍCH VỀ GIEO QUẺ KHỔNG MINH THẦN QUÁI :

Khổng minh thần quái gồm 32 quẻ. 

 + Người muốn xin quẻ, trước phải rửa tay lau mặt sạch sẻ, đốt 3 cây nhang thơm, cắm lên lư hương trên bàn (nếu có thể thì thêm ba ly rượu , ba ly nước trà) Dùng 5 đồng xu có đánh dấu sơn một mặt (gọi là mặt âm, còn mặt không có sơn là mặt dương) nắm trong bàn tay trái hơ qua lại trên nhang để tẩy uế .