Xin Xăm Hoàng Đại Tiên

Tên Người Xin Xăm:

Hoàng Đại Tiên rất linh thiêng !
Muốn xin được chính xác, Người xin xăm phải thành tâm khẩn nguyện điều muốn xin.Và Nhấp chuột vàoVÒNG ÂM DƯƠNG phía dưới để xin HOÀNG ĐẠI TIÊN hiển linh cho xăm !

Xăm Hoàng Đại Tiên

XIN XĂM HOÀNG ĐẠI TIÊN :

+ Hoàng Đại Tiên gồm có 100 quẻ xăm

+ Hoàng Đại Tiên, thế danh là HOÀNG SƠ BÌNH . Theo sách “Kim Hoa Xích Tùng Sơn Chí” thì Ngài sinh vào ngày 13 tháng 8  niên hiệu Hàm Hòa thứ ba đời Tống Thành Đế (tức là năm 328)