Xin Xăm Bắc Đế

Tên Người Xin Xăm:

Bắc Đế rất linh thiêng !
Muốn xin được chính xác, Người xin xăm phải thật sự thành tâm.Nhấp chuột vàoVÒNG BÁT QUÁI phía dưới để xin Bắc Đế hiển linh cho xăm !

Xăm Bắc Đế

XIN XĂM BẮC ĐẾ:

Xăm bắc đế gồm có 51 que xăm.

Mỗi ngày chỉ nên xin một lần xâm mà thôi, xin nhiều lần không linh nghiệm,  trừ khi có việc gấp thì xin ngoại lệ

Trước khi xin quẻ, cần chuẩn bị sẵn:

-tắm rửa (hoặc rửa mặt, tay …) sạch sẻ

-tập trung tâm ý vào sự vái nguyện

-thắp 3 cây nhang, vái trước bàn thờ tổ tiên, hoặc nơi trang nghiêm thanh tịnh là được. Đưa nhang lên trán , thành tâm khấn vái: