Gieo Quẻ Trạng Lường

Tên Người Gieo Quẻ:

Trạng Lường !
Muốn xin được chính xác, Người gieo quẻ phải thành tâm khẩn nguyện điều muốn xin.Và Nhấp chuột vàoVÒNG BÁT QUÁI phía dưới để xin KIM TIỀN QUÁI hiển linh cho xăm !

Trạng Lường
Trạng Lường Trạng Lường Trạng Lường Trạng Lường Trạng Lường Trạng Lường

GIẢI THÍCH VỀ GIEO QUẺ TRẠNG LƯỜNG :

+ Quẻ trạng lường gồm có 100 quẻ. Phàm nhân phong lực tiến hành châu Bất phạ sân sân xuất hải ngung Cơ hội thử thời quân mạc thất Nhất tiên thành cử nhất thiên thu