Xin Xăm Ông Bổn

Tên Người Xin Xăm:

Ông Bổn rất linh thiêng !
Muốn xin được chính xác, Người xin xăm phải thật sự thành tâm.Nhấp chuột vàoVÒNG ÂM DƯƠNG phía dưới để xin Ông Bổn hiển linh cho xăm !

Xăm Ông Bổn

​XIN XĂM ÔNG BỔN:

Ông bổn là vị thần bảo vệ đất đai và con người. Có tất cả 28 quẻ lấy theo tên của 28 chòm sao (nhị thập bát tú):-
Giác, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ
Đẩu, Ngưu, Nữ , Hư,  Nguy, Thất, Bích
Khuê, Lâu, Vị, Mão, Tất, Chủy, Sâm
Tỉnh, Quỉ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chẩn