Gieo Quẻ Kinh Dịch

Tên Người Gieo Quẻ:

Gieo Quẻ Kinh Dịch ! 64 quẻ Kinh dịch.
Muốn xin được chính xác, Người gieo quẻ phải thành tâm khẩn nguyện điều muốn xin.Và Nhấp chuột vàoVÒNG BÁT QUÁI phía dưới để gieo quẻ !

Kinh Dịch
Kinh Dịch Kinh Dịch Kinh Dịch Kinh Dịch Kinh Dịch Kinh Dịch

GIẢI THÍCH VỀ GIEO QUẺ KINH DỊCH :

+ Quẻ Kinh dịch gồm có 64 quẻ..
+Từ Lý – Đức – Tính – Thần – Thời – Khí – Tình – Thanh – Sắc – Chất – Thể – Hình của Tám Tượng Đơn được phối hợp lẫn nhau theo từng góc nhìn riêng của mỗi tượng mà Tiền Nhân đã định ra danh lý và nghĩa của 64 quẻ kép Giống mà hơi khác nhau. Là bộ mặt của Tạo Hóa.  Được mệnh danh là KINH VÔ TỰ THIÊN THƯ (Sách trời không có chữ, mà chỉ có gạch đứt, gạch liền)