Xin Xăm Bà

Tên Người Xin Xăm:

Bà rất linh thiêng !
Muốn xin được chính xác, Người xin xăm phải thật sự thành tâm.Nhấp chuột vàoVÒNG BÁT QUÁI phía dưới để xin  hiển linh cho xăm !

Xăm Bà

XIN XĂM BÀ:

Xăm bà gồm có 100 quẻ xăm:

Mỗi khi xin xăm cần phải:
-tập trung tâm ý vào sự vái nguyện
-thắp 3 cây nhang, vái trước trang thờ  ………… Thánh Mẫu  (nếu có) (hoặc bàn thờ tổ tiên …miễn trang nghiêm là được). Đưa nhang lên trán , thành tâm khấn vái: