Gieo Quẻ Nhị Thập Bát Tú

Tên Người Gieo Quẻ:

Nhị Thập Bát Tú  !
Muốn xin được chính xác, Người gieo quẻ phải thành tâm khẩn nguyện điều muốn xin.Và Nhấp chuột vàoVÒNG BÁT QUÁI phía dưới để xin  quẻ !

Nhị Thập Bát Tú
Nhị Thập Bát Tú Nhị Thập Bát Tú Nhị Thập Bát Tú Nhị Thập Bát Tú Nhị Thập Bát Tú Nhị Thập Bát Tú

GIẢI THÍCH VỀ GIEO QUẺ NHỊ THẬP BÁT TÚ:

+ Nhị thập bát tú (二十八宿) là cách gọi của 28 chòm sao (宿 "Tú") nằm trên bầu trời theo cách chia trong thiên văn học Trung Quốc cổ đại.

+ Nhị thập bát tú được cho là có nguồn gốc từ việc quan sát sự di chuyển của mặt trăng trên bầu trời. Mặt trăng đi một vòng quỹ đạo mất hơn 27 ngày, ứng với mỗi ngày là một vị trí trên thiên cầu, và từ đó người phương Đông ta tạo ra hệ thống 28 hoặc đôi khi là 27 hay 36 chòm sao trên bầu trời .