Xem Bói Chính Xác Nhất

Không nên so tuổi trong hôn nhân

Không nên so tuổi trong hôn nhân

Trong dân gian mỗi khi lập gia đình người ta thương so tuổi trong hôn nhân xem có hợp tuổi nhau không? Cụ thể người ta so hàng chi ( tý, sửu, dần,mão..) với chi, hàng can với hàng can ( giáp, ất, bính, đinh..), rồi lại so hai hàng can và chi với nhau, lại so mệnh ( kim, mộc, thủy, thổ, hỏa ) xem có tương sinh, tương hòa..hay tương khắc sung phá nhau hay không?. Kế đến người ta lại so tiếp quẻ mệnh ( càn, khảm, cấn, tốn, ly, đoài, chấn, khôn) của hai người con trai và con gái với nhau..nếu ra sinh sinh khí , thiên y, diên niên, phục vị là tôt còn nếu ra lục sat, ngũ quỷ, họa hại, tuyệt mệnh là xấu 

Sự so sánh này theo một nguyên tắc tăng dần là hàng chi không quan trọng băng hàng can, hàng can không quan trọng bằng hàng mệnh ( vì mệnh là sự kết hợp giữa cả hang can và hàng chi), hàng mệnh lại không quan trọng băng quẻ mệnh và quẻ mệnh lại không quan trọng bằng cung số. Để ra được cung số trong hôn nhân cụ thể là biểu hiện ở cung Phu và Thê trong lá số Tử vi , Nhưng thử hỏi để ra được cung số trong lá số tử vi trong một tuổi sẽ có = 12 tháng trong năm * 30 ngày trong tháng* 12 giờ trong ngày* tổ hợp sắp sếp của 108 sao trong lá số Tử vi = 466.560 trường hợp mẫu người khác nhau của một tuổi trong xã hội và thử hỏi bạn có chọn lựa được hay không?

Do vậy không nên lựa chọn tuổi trong hôn nhân, xin hãy để tự nhiên “ vạn sự tùy duyên”…và con người cũng phải chủ động vun đắp lấy chính hạnh phúc của cuộc đời mình…Ấy cũng chính là “ nương theo số” và “ đức năng thắng số”.