Xem Bói Chính Xác Nhất

VỀ VIỆC THỜ THẦN TÀI, THẦN TÁO TRONG NHÀ

VỀ VIỆC THỜ THẦN TÀI, THẦN TÁO TRONG NHÀ

Trong nhân gian, đa phần nhà nhà trong bếp đều có thờ thần táo, hay còn gọi là Chủ Thực Quỷ Vương, là vị quỷ thần chuyên trông coi lương thực trong nhà. Còn ở cửa ra vào thì thờ thần tài và thổ địa, thần tài còn gọi là Chủ Tài Quỷ Vương, là vị quỷ thần chuyên trông coi về tiền bạc, của cải. Thổ địa còn gọi là Chủ Địa Quỷ Vương, là vị quỷ thần trông coi về đất đai thổ nhưỡng của vùng đó. Ba vị quỷ thần này đều là người thuộc quỷ đạo.

Phàm những người thờ thần tài đều mong muốn vị quỷ thần này phù hộ cho mình mau được phát tài phát lộc. 

Vậy thần tài có thể giúp cho chúng ta phát tài được chăng? 
Xin thưa là quyết định không thể được. 
Nếu anh ngày ngày cúng dường Ngài, nịnh bợ Ngài, Ngài có thể khiến cho anh phát tài, thì đây là Ngài tham lam phạm pháp, Ngài nhận hối lộ của anh thì Ngài nhất định sẽ bị vua Diêm La phân xử. 
Cho nên, nếu anh muốn phát tài thì cần phải tu nhân của phát tài, đó chính là bố thí tài, tức đem tiền của mà mình có dư dả đó đem đi giúp đỡ những người nghèo khó, những người cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, hoàn cảnh vô cùng khốn khó. 
Ngài ở đó trông thấy anh đang ngày ngày chăm chỉ tu bố thí tài như vậy, Ngài liền hoan hỷ mà trợ giúp cho anh phát tài.
Giống như quốc gia chánh phủ vậy, anh làm được sự nghiệp xã hội từ thiện rất nhiều, thì chánh phủ nhất định sẽ khen thưởng biểu dương anh, nếu anh làm ác đa đoan thì chánh phủ nhất định sẽ trừng phạt anh. 
Quỷ thần đối với các việc họa phước của nhân gian cũng đều không thể tự nhúng tay vào. Đều là anh tự tạo tác, họ chẳng qua là cái tăng thượng duyên trợ giúp cho cái thiện quả của anh được mau chóng trổ ra mà thôi, chứ họ không thể tuỳ ý ban họa hay phước cho người. Nếu họ tuỳ ý làm thế thì họ đã tạo lấy tội nghiệp rồi, tránh sao khỏi việc bị xét xử chứ!.

Phật tại trong Kinh nói cho chúng ta biết, 1 ngày trong ác quỷ đạo thì dài bằng 1 tháng ở nhân gian. Cho nên, chúng ta cúng tế quỷ thần đều là vào mồng 2 và 16 mỗi tháng, đây là bằng vào buổi sáng và buổi trưa ở ác quỷ đạo, nên ngày đó nấu cơm mời họ ăn là đúng lúc. Một năm ở ác quỷ đạo cũng giống như nhân gian chúng ta vậy, cũng là 365 ngày. Thọ mạng ở ác quỷ đạo rất dài, đoản mạng cũng là 1000 tuổi.

Cư sĩ Chương Thái Diệm từng làm phán quan cho Đông Nhạc Đại Đế, con rể của ông ta là cư sĩ Tô Cánh Trụ đã từng kể qua với tôi sự việc này: Ông Chương Thái Diệm là vị quốc học đại sư những năm đầu Dân Quốc, khi ông ta làm phán quan ông thấy được những người trong ác quỷ đạo là người thời Hán triều và Tuỳ Đường rất nhiều. Những người bình thường đọc văn chương của ông, sau khi chết đi đọa đến ác quỷ đạo, ông đều gặp cả. Đây là chứng minh lời Phật nói về thọ mạng trong ác quỷ đạo là rất dài, rất dài.

Người của quỷ đạo so với người của nhân gian chúng ta hoàn cảnh sinh hoạt khổ sở hơn quá nhiều. 
Không nói đến các vị quỷ thần mà chỉ nói đến ngạ quỷ tức là quỷ đói, hình dạng của họ vô cùng xấu xí, bụng to như cái trống, cổ nhỏ như cây kim, miệng lúc nào cũng khè ra lửa, quanh năm phải chịu đói, chịu rét, thức ăn họ ăn đó đều là máu mủ, đờm giải do người thế gian thải ra. Điều này chúng ta cần nên cảnh giác, con đường quỷ đạo này quyết không thể đi. Cái nhân của ác quỷ đạo chính là cái tâm tham lam bỏn xẻn, chỉ muốn vơ vét cho thật nhiều tiền của từ trong túi người khác để vào túi mình, đối với những hoàn cảnh khốn khó nghèo đói họ chẳng muốn bỏ ra 1 cắc để mà bố thí giúp đỡ.
Nam Mô A Di Đà Phật!