Xem bói năm 2018 - năm Mậu Tuất

Xem bói năm 2018 cho người sinh năm 1961 nam

TỬ VI THÁI ẤT 2018

Gia chủ sinh năm 1961 - Tân Sửu mệnh : Bích Thượng Thổ(Đất tò vò)

58 TUỔI - ÂM NAM

Sanh từ 15-2-1961 đến 4-2-1962

Tướng tinh: Con Đười Ươi - Con dòng Huỳnh Đế, cô quạnh

MẠNG: Bích thượng Thổ (Đất trên tường)

SAO: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm

HẠN: Toán tận: Trở ngại, va vấp

VẬN NIÊN: Ngưu canh Điền (Trâu cày ruộng) tốt

THIÊN CAN: Tân gặp Mậu: Sinh nhập, có lợi</