Xem Bói Chính Xác Nhất

Bói vui - Bói vui 5 con số

Bói vui - Bói vui 5 con số

Cách bói : Viết 5 con số tùy theo ý mình muốn, sau đó giảm lược 5 số này bằng cách :

• Số chẳn đổi thành số 2,
• Số lẻ đổi thành số 1.

Ví dụ : 3 5 2 1 4
3 5 2 1 4
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
1 1 2 1 2

1. Quẻ Tinh Chấn : 111.11
Cánh phượng xum xuê múa nhịp nhàng
Đoàn lân rần rộ đón Xuân sang
Hoa tiên phúc tới gia môn đẹp
Sáng rực vinh quang lộc thọ khang.

2. Quẻ Hậu Kiết : 111.12
Cầu gãy sang sông lại có đò
Vận cùng chớ khá tốn công lo
Bao giờ vận tốt trời cho đạt
Cao chậm, vô ưu ngủ ngáy khò

3. Quẻ Khuynh-Hiểm : 111.21
Một bóng đường xa trải dậm ngàn
Mây chiều nhạn lạc mấy quan san
Lòng buồn chẳng biết ai bày tỏ
Uất ức trào dâng ngấn lệ tràn.

4. Quẻ Hi-CHi : 111.22
Trời trong đã vén hết mây mù
Trăng sáng soi đường rạng ánh thu
Tai vạ bao nhiêu đều trút sạch
Một năm tươi đẹp hết âm u.

5. Quẻ Khai-Phát : 112.11
Ngọc ẩn đá, mắt cá có chân
Vận thời sắp tới ắt không lâu
Hôm nay ngọc ẩn trao chưa sáng
Đến cuối xuân nay sẽ đổi mầu.

6. Quẻ Bảo-Toàn : 112.12
Ẩn nhẩn cho qua lúc vận hàn
Trau dồi đức hạnh được bình an
Bon chen cho lắm thâm phiền lụy
Cứ lượm hoa rơi cũng được nhàn.

7. Quẻ Do-Dự : 112.21
Cây muốn lặng gió chẳng dừng
Nghĩ thân sao lắm nỗi gian truân
Phập phòng lo sợ không gan dạ
Hết hạ sang thu mới phục bình.

8. Quẻ Cầu-Tiến : 112.22
Tu thân trị quốc lại trì gia
Việc nước việc dân tới việc nhà
Có phúc có phần, làm phúc nữa
Sau cho con cháu đươc? vui hòa

9. Quẻ Tiến-Trường : 121.11
Ngàn quân ra trận dẹp quân gian
Cả thắng hồi dinh, hát khải hoàn
Sắc chỉ thăng phong cầm ấn soái
Dưới hàng sĩ tốt rạng vinh quang.

10. Quẻ Tinh-Nẫm : 121.12
Cây thẳng bóng soi ánh thẳng ngay
Lá hoa tươi tốt lá hoa dầy
Đường hoàng tráng lệ gia môn rạng
Lan huệ chào xuân sắc chẳng phai.

11. Quẻ Đắc-Lộc : 121.21
Đi xa càng lập được công danh
Ngựa chạy rồng bay chớ sở khanh
Buôn bán làm ăn đều phát đạt
Duyên tình tươi đẹp phước an lành.

12. Quẻ Tiến-Bảo : 121.22
Nhờ Đức Trời ban phước tho vinh
Một thân danh vọng rạng môn đình
Quý nhân phù trợ thêm hưng thịnh
Hoa nở chào Xuân đón thái bình.

13. Quẻ Minh-Thiên : 122.11
Trời cao lơ lửng ánh trăng soi
Vận tốt từ đây nay đã thấy mời
Thi cử công danh tài lộc vượng
Muôn nhà nhờ đức, đẹp không hai.

14. Quẻ Toại-Tâm : 122.12
Mùa hè cỏ úa đất khô khan
Nghe gió đông về dạ chẳng an
Mưa nhẹ hơi sương hoa lá trổ
Rộn ràng trăm sắc đón xuân sang.

15. Quẻ Hoạch-Nan : 122.21
Cây thấy khô mà trổ lá hoa
Mừng Xuân gió ấm thổi chan hòa
Cây lành trái tốt nhờ vun quén
Phúc đức hương bay tỏa khắp nhà.

16. Quẻ Tổng-Quách : 122.22
Gặp dịp canh tân cứ tiến lên
Vân tài phải lúc sẽ làm nên
Vũ môn vượt khỏi rồng mây đẹp
Cơ cực qua rồi phúc lộc bên.

17. Quẻ Bảo-An : 222.11
Mặt trời tỏa sáng góc phương đông
Rực rỡ nước xanh chói ánh hồng
Hòa hợp tình duyên tài lộc phát
Cỏ hoa mừng đón ngọn xuân phong.

18. Quẻ Viên-Thượng : 222.12
Nam phương thất hỏa lửa tràn lan
Trước mắt con bao chuyện bất an
Mưu sự đề phòng người hãm hại
Tai bay vạ gởi thật đa đoan.

19. Quẻ Vu-Trường : 222.21
An phận thủ thường ấy mới ngoan
Bồn chồn nóng nẫy cũng không toàn
Sớm hôm cầu nguyện Trời Phật chúc
Phúc đức phù trì, thân được an.

20. Quẻ Vô-Cực : 222.22
Ngọc bích ai đem dập xuống bùn
Bao giờ ngọc rạng khắp không trung
Bao giờ vén ngút mây trăng tỏ
Non nước vui tươi dưới nắng hồng.

21. Quẻ Phước-Hậu : 221.11
Tài lộc công danh đã phát rồi
Phúc lành tạo được bởi Ông Trời
Người vui non nước tang bồng hỉ
Của để không lâu, đức để đời.

22. Quẻ An-Tịnh : 221.12
Bảy liệu ba lo chửa thấy rồi
Sợ mình lao nhọc thế thì thôi
Thủ thường an phận cho xong vậy
Dù có tri cơ cũng đợi thời.

23. Quẻ Trỗ-Chiếc : 221.21
Cây khô lại gặp tuyết sương rơi
Sóng cả thuyền con lạc giữa vời
Bao cảnh hải hùng làm khiếp đãm
Nên hư, âu cũng số do trời.

24. Quẻ Tứ-Nhuận : 221.22
Giương bườm lướt gió vượt biển đông
Cặp bến bờ sông chẳng uổng công
Được của hoạnh tài, xài hết sạch
Rồi sau tay trắng, trắng tay không.

25. Quẻ Hiển-Đạt : 212.11
Vườn đào kết nghĩa thế mà cao
Chí khí bừng lên, chí khí hào
Giúp nước an dân cơn nước lửa
Miên trường lộc thọ, thú tiêu dao.

26. Quẻ Thượng-Tiến : 212.12
Muốn tới hay lui mặc vẫy vùng
Hàn nho áo trắng đổi màu hồng
Bỏ công đèn sách mười năm lẻ
Rày đã vinh quang rạng tổ tông.

27. Quẻ Ám-Muội : 212.21
Mắt nhìn đáy giếng thấy vầng trăng
Bắt bóng mò tâm chuốc nhọc nhằng
Tiền của sạch không, công cũng mất
Thủ thường an phận đuốt hoa đăng.

28. Quẻ Khúc-Trực : 212.22
Thuyền xuôi phải đợi gió xuôi chiều
Tâm sự cậy người giúp đỡ nhiều
Nếu gặp trung ương kỳ thơ mở
Đường đi thông suốt biết bao nhiêu.

29. Quẻ Thái-Bình : 211.11
Mưa tưới ngàn cây cỏ tốt lành
Phúc nhà bồi đắp lộc tài danh
Mong mùa lúa bắp đầy kho lẫm
Ơn huệ Trời cao đã sẳn dành.

30. Quẻ Phước-Lộc : 211.12
Phú quý vinh hoa thẳng một đường
Từ nay phúc lộc thọ niên trường
Duyên tình tươi đẹp tiền tài vượng
Lan quế một nhà sực nước hương.

31. Quẻ Tiêu-Tai : 211.21
Cửa phúc mở rồi đóng cửa tai
Bao nhiêu nạn ách chẳng còn đây
Từ nay mừng đón Tam đa tới
Phúc lộc thọ khang nhớ lấy ngày.

32. Quẻ Ngưng-Trệ : 211.22
Ngựa ốm đường xa khó ruổi rong
Vận hàn lại gặp cảnh long đong
Biết bao trở ngại còn ngăn cách
Bình tỉnh, an thân khỏi khổ lòng.