Xem Bói Chính Xác Nhất

HÃY SỐNG TỐT KHI CÒN CÓ THỂ

HÃY SỐNG TỐT KHI CÒN CÓ THỂ

Trước khi chết, vua Alexander Đại Đế cho triệu tập các quan trong triều đình đến để truyền đạt ba ý nguyện cuối cùng của mình:

1 - Quan tài của vua phải khiêng đi bởi chính các vị ngự y (y sĩ) giỏi nhất của thời đó.
2 - Tất cả các báu vật của vua (vàng, bạc, châu báu, ...) phải được rải dọc theo con đường dẫn đến ngôi mộ của ngài, và . . .
3 - Đôi bàn tay của vua phải được để thò ra khỏi quan tài lắc lư, đong đưa trên không,để cho mọi người đều thấy.
- Một vị cận thần của nhà vua, rất ngạc nhiên về những điều yêu cầu kỳ lạ này, đã hỏi Vua Alexander lý do tại sao nhà vua lại muốn như thế.

Vua Alexander đã giải thích như sau:
1 - Ta muốn chính các vị y sĩ giỏi nhất phải khiêng quan tài của ta để cho mọi người thấy rằng khi phải chết, thì chính họ dù tài giỏi nhất cũng không thể cứu chữa.
2 - Ta muốn châu báu của ta được vung vãi trên mặt đất để cho mọi người thấy rằng của cải, tài sản mà ta gom góp được ở trên thế gian này, sẽ mãi mãi ở lại trên thế gian này sau khi ta từ giã cõi đời.
3 - Ta muốn bàn tay của ta đong đưa trên không, để cho mọi người thấy rằng chúng ta đến với thế giới này với hai bàn tay trắng và khi rời khỏi thế giới này chúng ta cũng chỉ có hai bàn tay trắng...
-sưu tầm-