Lập Mộ Online

* Hướng dẫn lập mộ mới

Quý vị muốn lập mộ mới thì hãy gửi mail về địa chỉ boichinhxac@gmail.com hoặc ngochieu1992@gmail.com để được quản trị viên xét duyệt và lập mô:

Gửi mail với nội dung sau:
- Thông Tin người quá cố
+ Họ Tên.
+ Giới Tính.
+ Ngày Sinh, Ngày mất.
+ Địa chỉ.

- Thông Tin người lập mộ
+ Họ Tên.
+ Số điện thoại liên hệ.
+ Email Liên hệ.

- Thông tin thêm
+ Khu mộ mong muốn
+ Vị trí mộ mong muốn

Câu Hỏi Thường Gặp

1. Hỏi: Nếu bây giờ Tôi gửi yêu cầu lập mộ mới. Khi nào mộ tôi gửi mới được lập trên website

Trả Lời: Khi bạn gửi yêu cầu lập mộ.Trong thời gian chậm nhất là 1 tuần thì Ban quản trị xem xét và sẽ lập mộ nếu yêu cầu hợp lệ.

2. Hỏi: Tại sao tôi phải cung cấp thông tin của mình khi gửi mail

Trả Lời: Vì khi bạn cung cấp thông tin chính xác, Sau này nếu bạn muốn hủy mộ hay thay đổi thông tin cho mộ bạn lập ra dễ hơn.

3. Hỏi: Phần mộ có tồn tại vĩnh viễn trên này hay không

Trả Lời: Khi bạn lập một ngôi mộ trên website này . Thời hạn tồn tại của mộ là vĩnh viễn cùng sự phát triển của Website. Mộ chỉ bị xóa nếu bạn vi phạm các điều nội quy đã quy định . Hoặc chủ mộ gửi yêu cầu xóa mộ