Bài Viết Về Xem Bói, Xem Tử Vi

 • Thân vĩnh viễn từ bỏ sự giết hại các loài hữu tình (một trong 10 nghiệp lành)

  Thân vĩnh viễn từ bỏ sự giết hại các loài hữu tình (một trong 10 nghiệp lành)

  Tất thảy các loài hữu tình, từ bò, bay, máy, cựa, không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân cho đến chúng sanh có cánh, không cánh, có vây, không vây... ở trên mặt đất, dưới biển, ao hồ, sông rạch, trên hư không... chúng đều có sự sống, có thức tánh, biết đau đớn - thì người Phật tử phải biết tôn trọng, ch ...

 • Bài Văn khấn cúng lễ Tân Gia (Ăn mừng nhà mới)

  Bài Văn khấn cúng lễ Tân Gia (Ăn mừng nhà mới)

  Khi bạn chuyển về căn nhà mơ ước của mình, đó là thành tựu của cả một đời người. Trước khi dọn về nhà mới, cần phải thực hiện nghi lễ cúng tân gia để cẩn cáo với các vị thần linh, thộ địa, cầu mong sức khỏe, bình an cho mọi người trong gia đình. Chuẩn bị sắm lễ và văn khấn khi chuyển đến nhà mới như sau:

  ...